Skistopper eller snor?

Hva er best? Skistoppere eller snor?


Skitrab system:

Skitrab skistoppere med Gara Titan Release er en lett kombinasjon. Tilsammen rundt 200g. Det går raskt å ta av og på ski. De har egen mekanisme for å ikke være aktive, for det er tungt å måtte vri på bakbindingen.  De er raske å omstille fra opp til ned og omvendt. Viktigste argument, er at skitrab forbinding må trykkes ned for å åpne bindingen. Dermed er det for mye fikling hvis man skal holde i en stropp og trykke ned med en skistav samtidig. Det er gjerne greitt å støtte seg på en stav med en hånd og trykke ned bindingen med den andre. Det er ikke alltid lett å stå på en fot, i vær og vind,  og holde en glidende ski og trykke ned, (en ski som sklir unna)....
Men med skistopper ble det hele mye greiere her.Dynafit system: 

Det er faktisk enklere med snor her, for man må prøve flere ganger med støvelen før den klapper på plass. Og da en det greitt å trekke skien til seg. Skistoppere her er tradisjonellt tunge og en må vri bakbindingen. Det kan være tungt. Kreutzspitze lager lette skistoppere som passer skarejernfestet. Men stropp er lettere.


Comments