In the sharp end of the rope

Jeg fikk tilsendt en spørreundersøkelse fra tindekluben idag. Spørsmålene passet liksom ikke helt inn og det var lett å bli forledet til å svare feil for mitt vedkommende. Den pusher på for å få flere til å komme på generalforsamlingen, men spør ikke de grunnleggende spørsmålene.

Men hva er vel NTK? Den diskusjonen var het i 1983 da jeg ble medlem. Vi var noen som ønsket at kluben skulle åpne opp og ikke bare være en kameratklubb for folk i Oslo. Men etterhvert som årene gikk, var det det det ble - en kompisklubb for mine gamle venner fra Kolsås klatreklubb.

Det smerter derfor ganske mye å minnes mine døde venner ved å dra til Oslo. Det er en stund siden nå, men det er ganske enkelt lettere å velge livet enn å hylle det som har vært. Nå er jeg i enden av tauet, den siste delen av livet, jeg minnes Richard Horntvedt, som var en super samlende formann, Han rodde fjordene nordpå og omkom der - et siste prosjekt i "det å føle seg levende".

Som antydet - det er ikke så viktig for meg å vise at jeg er en klatrer livet ut, det er jeg uansett. Jeg kan kunsten å avpasse ressursene og psyken etter terrenget, og kommer alltid opp eller ned i et stykke. Klatring er et håndverk for de som har ressursene i behold, de har det ihvertfall mest moro.

Jeg har det med å bryte relasjoner og glemme litt det som ikke fungerer lenger. Det er bedre å nytte det som man har til rådighet av kropp og hode og omgivelser. Det er viktig med klubber og den frivillige idretten. Men den er litt mer sidrompet enn å være der oppe og børste vekk svartlav for å få inn en jam.

Når vi ser en rullestol, så har vi det med å se en annen vei. Slik er det når vi velger vår egen vei og ikke blir rammet av tilfeldigheter. Tilfeldigheter som binder oss til livet på en annen måte. Men mye av følelsen av å være kastet ut i livet, "in the sharp end of the rope", ligger i at man legger en plan og får det til. Så nå må jeg holde meg til andre utfordringer enn klatring. Hadde jeg bodd i Oslo, hadde det vært naturlig å møte opp på generalforsamlingen.


Comments