Osterøy toppturer

Det går an av og  til å gå turer fra Mjeldalen. De nederste jordene er slette og trenger ikke mer enn noen cm med snø for å gi godt nedoverføre. Turen mot Orrekleivhaugane gir ganske bratt kjøring. Det er utmarksbeite som går helt opp i skaret.
Turen opp til Hæddaene går under hovedveien i en undergang. Deretter går det en bratt utmarksvei oppover til beite og til et gjerde. Heretter er det fjell og brakje videre opp til toppen. Mye 20-30grader bratt. Opp til 35grader. Løssnøen er formidabel i denne nordhellingen.

Gikk opp på Vedåfjellet fra Vedå. Det er veier i terrenget, men føret er ikke alltid bra. For mye sol inn. Lenger sør ligger en bratt renne, merket med rød strek. Denne er super og ganske bratt. Retur til Vedå over flate jorder. 

Denne starter der veien på Teigland slutter. Følg en rygg til høyre med skogsvei. Hellingen går jevnt oppover og i uvær, er det fint å være i le. Ryggen går over til å følge en renneformasjon. Veien tar slutt og du går over en myr for å fortsette på  rennen. Hellingen er ikke bratt, men gi sving. Kan også gåen på langrennski. Opp på eggen og i vinden helt på slutten.   

Super rute med 450høydemeter. Følg skogsvei oppover. Flott høyfjell i øvre del med mange muligheter. Kjør ned ifølge blå strek, her er et åpent felt ved siden av granskogen. Brøyt så en vei gjennom til skogsveien. Flott utsikt og natur.

Comments