Drange i Åpta. Et riss kløyver fjellet i to. Håndriss kanskje?

Innerst i Lyngdalsfjorden, på nordsiden av elven, er det et stort felt med granitt. Mye er klatrebart med naturlige sikringer. Vi gikk to ruter i den nedre delen, som er nærmest veien. Bildet er tatt av Beate på Pinsevennen. De har felles topptaufeste med to ringhengere. Det er lett å sikre i rissene. Høyden er 12-13m, og det er mulig å fortsette, men jeg var litt usikker på kvaliteten i overhenget. Det er ihvertfall vanskeligere.

Rutene har fått navn: Pinsevennen, del 1, 3 og Pinseuvennen, del 1, 5+. Vennen er risset til venstre, nærmest eggen.

Comments